Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / CAE

CAE

Czym są egzaminy  CAE?

 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu CAE odpowiada międzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego 

Do czego przydaje sie certyfikat CAE?

 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i pażdziernika. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z 4 części tzw. Papers:
1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 30 minut) składa się z ośmiu zadań i 56 pytań:

 • cztery teksty z zadaniami na rozumienie;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2, 3, 8 można otrzymać po 1 pkt, zadanie 4 - maksymalnie 2 pkt, zadanie 5, 6, 7 - 2 pkt.
2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (220-260 słów) typu esej;
 • kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z trzech tematów. Zadania w tej części to: list lub e-mail, propozycja, raport lub recenzja. 

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • krótkie fragmenty tekstów;
 • uzupełnianie zdań;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Każda część jest odtwarana dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.
4. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

Jaka jest skala ocen?

 • 200-210 pkt - ocena A - poz. C2 wg Rady Europy
 • 193-199 pkt - ocena B - poz. C1 wg Rady Europy
 • 180-192 pkt - ocena C - poz. C1 wg Rady Europy
 • 160-179 pkt - poz. B2 wg Rady Europy

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij