Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / CPE

CPE

Czym są egzaminy CPE?

 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Poziom egzaminu CPE odpowiada najwyższemu międzynarodowemu poziomowi C2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference)
 • Przygotowanie do CPE wymaga ok. 1100 godzin nauki języka angielskiego

Do czego przydaje się certyfikat CPE?

 • CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. W Polsce są dwie sesje egzaminu CPE - w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesjęczerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóżnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień! Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wyglądają egzaminy CPE?

Egzamin CPE składa się z 5 części tzw. Papers:

1. Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

2.  Pisanie (2 godziny; 40 punktów) - w tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Zalecane lektury na sesje Lato 2008 i Zima 2008:
• Michelle Magorian, Goodnight Mister Tom
• Tobias Hill, The Cryptographer
• Tracy Chevalier, Girl with a Pearl Earring

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

5. Część ustna (około 19 minut; 40 punktów) - w tej części standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Uwaga! Od sesji Zima 2008 część 4 egzaminu CPE (Rozumienie ze słuchu) odbywać się będzie tego samego dnia, co części 1, 2 i 3 (Czytanie, Pisanie i Zastosowanie struktur językowych) tego egzaminu. Czas trwania tych czterech części egzaminu pozostaje bez zmian.

Jaka jest skala ocen?

CPE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:

 • oceny pozytywne:
 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%
 • oceny negatywne:
 • ocena D - 55% do 59%
 • ocena E - 54% i mniej

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij