Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Francuski / DALF

DALF

Czym są egzaminy DELF, DALF?

  • Certyfikaty DELF oraz DALF, to dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 maja 1985 roku. Jednostką odpowiedzialną za certyfikat jest Centre international d'études pédagogiques (CIEP) w Sevres, w którym mieści się Commission nationale du DELF et du DALF
  • DELF (Diplôme d'études en langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
  • DALF (Diplôme approfondi de langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
  • Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
  • Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.
  • Certyfikat DALF zwalnia z egzaminów z języka francuskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na wyższe uczelnie we Francji.

Istnieje sześć odrębnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.

DELF (diplôme d’études en langue française)

DELF A1 -  potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF A2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

DALF (diplôme approfondi en langue française)

DALF C1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DALF C2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.
Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku egzaminów.
Egzamin DELF junior (A1, A2, B1, B2) jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów. Dyplom DELF junior ma taką samą wartość jak DELF dla dorosłych, jedynie tematy są dostosowane do wieku zdających.

Kto ocenia egzamin?

Egzaminy, pozwalające na otrzymanie certyfikatu DALF bądź DELF, organizowane są 900 ośrodkach w 154 krajach, również we Francji. W Polsce znajduje się 17 ośrodków egzaminacyjnych (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), z centralą w Instytucie Francuskim w Warszawie.

DALF C2

• Kandydat nie ma żadnej trudności ze zrozumieniem języka mówionego zarówno w bezpośredniej rozmowie na żywo, jak i z radia lub TV nawet wtedy, gdy tempo wypowiedzi jest szybkie.
• Może przedstawić opis lub argumentację jasną i płynną w stylu odpowiadającym kontekstowi. Może stworzyć prezentację w sposób logiczny i pomóc słuchającemu w zauważeniu i przypomnieniu ważnych punktów odniesienia.
• Kandydat może napisać tekst jasny, płynny w stylu nawiązującym do kontekstu. Może redagować listy, raporty lub złożone artykuły w sposób pozwalający odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Może streścić i wyrazić swoją krytykę dotyczącą artykułów specjalistycznych lub dzieła literackiego.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DALF C2 składa się z dwóch części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 50 pkt:

1. Compréhension et production orales Epreuve en trois parties :
- compte rendu du contenu d'un document sonore (deux écoutes)
- développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document
- débat avec le jury.
- domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences passation: 0h30, préparation: 1h
2. Compréhension et production écrites Production d'un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) à partir d’un dossier de documents d'environ 2000 mots.
- domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences 3h30

DALF C1

• Kandydat może zrozumieć dłuższe, rozwinięte wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i myśli w nich zawarte nie są wyraźnie zasygnalizowane.
• Bez większego wysiłku może zrozumieć programy telewizyjne i filmy.
• Może zrozumieć długie złożone teksty literackie lub inne, potrafiąc rozróżnić ich styl.
• Może zrozumieć specjalistyczne artykuły i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego zainteresowań.
• Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie. Umie używać języka w sposób elastyczny i skuteczny do celów towarzyskich lub zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie, łatwo nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umie przedstawić jasne i szczegółowe opisy zlożonych tematów, włączajac podtematy, rozwijając niektóre punkty i podsumowując w odpowiedni sposób. Może wyrazić się poprzez tekst jasny i dobrze skomponowany i rozwinąć swój punkt widzenia.
• Może pisać na tematy złożone w liście, eseju lub raport, podkreślając punkty widzenia, które uważa za ważne. Może zaadoptować swój styl do stylu odbiorcy.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DALF C1 składa się z czterech części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 25 pkt:

1. Compréhension de l'oral Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enreistrés:
un document long (entretien, cours, conférence ...) d'une durée d'environ hit minutes (deux écoutes)
plusieurs brefs documents radiodiffusée (flashs d'informations, sondages, spots publicitaires...)(une écoute), 10 min.
2. Compréhension des écrits Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d'idées (littéraire ou journalistique), de 1500 à 2000 mots. 50 min.
3. Production écrite Epreuve en deux parties:
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur totale d'environ 1000 mots
- essai argumenté à partir du contenu des documents
2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 2h30
4. Production orale Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury. 2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 30 min préparation: 1h00

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

Kurs dostępny w językach:

francuski
francuski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij