Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Francuski / DELF

DELF

Czym są egzaminy DELF, DALF?

  • Certyfikaty DELF oraz DALF, to dyplomy ustanowione przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 22 maja 1985 roku. Jednostką odpowiedzialną za certyfikat jest Centre international d'études pédagogiques (CIEP) w Sevres, w którym mieści się Commission nationale du DELF et du DALF
  • DELF (Diplôme d'études en langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
  • DALF (Diplôme approfondi de langue française) - oficjalny, międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.
  • Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
  • Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.
  • Certyfikat DALF zwalnia z egzaminów z języka francuskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na wyższe uczelnie we Francji.

Istnieje sześć odrębnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Każdy dyplom odpowiada jednemu z sześciu poziomów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Dyplomy te są powszechnie uznawane na całym świecie.

DELF (diplôme d’études en langue française)

DELF A1 -  potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF A2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DELF B2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

DALF (diplôme approfondi en langue française)

DALF C1 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
DALF C2 - potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C2 w międzynarodowej skali Rady Europy.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.
Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku egzaminów.
Egzamin DELF junior (A1, A2, B1, B2) jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów. Dyplom DELF junior ma taką samą wartość jak DELF dla dorosłych, jedynie tematy są dostosowane do wieku zdających.

Kto ocenia egzamin?

Egzaminy, pozwalające na otrzymanie certyfikatu DALF bądź DELF, organizowane są 900 ośrodkach w 154 krajach, również we Francji. W Polsce znajduje się 17 ośrodków egzaminacyjnych (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), z centralą w Instytucie Francuskim w Warszawie.

DELF A2

• Kandydat rozumie wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (on sam, jego rodzina, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
• Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkim, wyraźnym, prostym przekazie i ogłoszeniu.
• Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację zawartą w prywatnym, prostym liście. Umie porozumieć się w sytuacjach, gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji.
• Umie zrobić krótkie notatki i napisać prostą wiadomość.
• Umie napisać bardzo prosty, prywatny list.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF A2 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami z życia codziennego, czas: 25 min, 25 pkt.
2. Rozumienie tekstu pisanego - test dotyczący rozumienia tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego, cza: 30 min, 25 pkt.
3. Wypowiedź pisemna,  czas 45 min, 25 pkt.  - zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny i wiadomość):
- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia
- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji
4. Wypowiedź ustna, czas 10 min, 25 pkt., składa się z trzech części:
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- samodzielna wypowiedź na określony temat
- dialog z egzaminatorem

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF A1

• Kandydat rozumie bardzo proste zdania, potoczne wyrażenia, słowa z języka codziennego związane z nim samym, jego rodziną i bliskim konkretnym otoczeniem, gdy mówi się do niego powoli i wyraźnie.
• Potrafi porozumieć się w prosty sposób, zadawać bardzo proste pytania na tematy z nim związane i umie odpowiedzieć na proste pytania.
• Umie napisać krótką pocztówkę.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF A1 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego, maksymalny czas: 20 min, 25 pkt.
2. Rozumienie tekstu pisanego - rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym, czs: 30 minut, 25 pkt. 
3. Wypowiedź pisemna, trwa 30 min, można zdobyć 25 pkt, składa się z dwóch części:
- wypełnienie ankiety lub formularza
- zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp.
4. Wypowiedź ustna, trwa 10 min, 25 pkt do uzyskania, egzamin składa się z trzech części:
- rozmowa sterowana
- wymiana informacji
- dialog symulowany

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF B1

• Kandydat rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie na temat mu bliski dotyczący pracy, szkoły, wypoczynku… Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych i tematy związane z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się do niego wolno i wyraźnie.
• Umie zredagować teksty w języku potocznym lub odnoszącym się do jego pracy.
• Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych.
• Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć np. w podróży.
• Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy znane i interesujące go.
• Umie opowiadać o swoich doświadczeniach, wydarzeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach.
• Umie opowiedzieć historię lub zrelacjonować treść filmu albo opisać swoje reakcje.
• Umie napisać prosty i zwarty tekst na tematy mu bliskie lub takie, które go interesują osobiście, i listy prywatne, w których zawarty jest opis jego doświadczeń i wrażeń.

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin DELF B1 składa się z czterech części:

1. Rozumienie ze słuchu - odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów, czas: 25 min, 25 pkt. 
2. Rozumienie tekstu pisanego - odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych, wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem, dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych, czas 35 min, 25 pkt.
3. Wypowiedź pisemna - wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy), czas 45 min, 25 pkt
4. Wypowiedź ustna, czas 15 min, 25 pkt, składa się z trzech części:
- rozmowa prowadzona przez egzaminatora
- dialog na wylosowany temat
- wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

DELF B2

• Kandydat rozumie dłuższe wykłady i wypowiedzi, a nawet złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu bliski.
• Potrafi zrozumieć wiekszość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeżeli aktorzy posługują się językiem codziennym.
• Umie czytać artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką.
• Może porozumieć się w sposób dość płynny i spontaniczny, co umożliwia konwersacje z rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w rozmowie w sytuacjach mu bliskich, przedstawiając i broniąc swoich poglądów.
• Umie wyrażać się w sposób jasny i szczegółowy na szeroką gamę tematów odnoszących się do jego zainteresowań, rozwinąć punkt widzenia na aktualny temat, używając argumentów.
• Umie napisać precyzyjne i szczegółowe teksty w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Może również zredagować esej lub raport, przekazując lub wyrażając opinię za i przeciw.

Jak wygląda egzamin ?

Egamin DELF B2 składa się z czterech części, za każdą część egzaminu można uzyskać po 25 pkt:

1. Rozumienie ze słuchu, czas 30 min - dpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:
- wywiad, biuletyn informacyjny (jednorazowe odsłuchanie nagrania)
- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania)
2. Rozumienie tekstu pisanego, czas 60 min - dpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:
- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych
- tekstu argumentacyjnego
3. Wypowiedź pisemna - zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii z użyciem strategii argumentacyjnych (udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.), czas 60 min.
4. Wypowiedź ustna - wyrażanie i obrona własnej opinii - po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego, czas 30min

Uwaga! Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać 50 /100 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym minimalna wymagana ilość punktów za każdą cząstkę egzaminu to 5/25 pkt.

Kurs dostępny w językach:

francuski
francuski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij