Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Rosyjski / EGZAMINY INSTYTUTU PUSZKINA

EGZAMINY INSTYTUTU PUSZKINA

Czym są egzaminy Instytutu Puszkina?

 • Państwowy Instytut im. A. S. Puszkina (wcześniej Naukowo-metodyczne centrum języka rosyjskiego przy MGU im. Łomonosowa) od 1966 roku zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego cudzoziemcom, przygotowywaniem i podniesieniem kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego jako obcego, pisaniem podręczników, pomocy naukowych, słowników, testów.
 • Od początku istnienia Instytutu liczba jego absolwentów przekroczyła 100000 (biorąc pod uwagę cudzoziemców z 91 państw świata). Obecnie w instytucie pracują ponad 160 wykładowców, w tym 106 doktorów.

EGZAMIN ŚREDNIJ UROWIEŃ - JĘZYK BIZNESU

Czym jest egzamin Średnij Urowień?
 • Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B2 (Vantange) w skali Rady Europy i jest odpowiednikiem Intremediate level w systemie testów London Chaber of Commerce and Industry.
 • Jest to egzamin języka rosyjskiego w biznesie.
 • Egzamin mogą zdawać osoby posługujące się językiem rosyjskim z zakresu biznesu na średnio zaawansowanym poziomie. Zdobyty certyfikat ułatwia podjęcie pracy w polsko-rosyjskich spółkach joint venture, w firmach rosyjskich i innych.

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzamin prowadzony jest przez specjalną komisję egzaminatorów i ekspertów Izby Przemysłowo - Handlowej Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się 2 razy w roku - w styczniu i czerwcu, trwa dwa dni i składa się z ośmiu testów, które sprawdzają umiejętności:

 • czytania ze zrozumieniem (korespondencja służbowa, umowy, instrukcje, teksty z gazet i książek) czas 60 min.
 • rozumienia ze słuchu (autentyczne nagrania reklam, ogłoszeń, rozmów telefonicznych itp.) czas 45 min.
 • prowadzenia korespondencji służbowej (pisma, umowy, listy służbowe, wypełnianie formularzy itp.) czas 60 min.
 • leksyka (znajomość słownictwa typowego dla języka biznesu) czas 45 min.
 • wiadomości gramatyczne ( konstrukcje typowe dla języka rosyjskiego i charakterystycznych dla języka biznesu) czas - 60 min.
 • mówienie (pod jęcie komunikacji językowej w realnej sytuacji - spotkania biznesowego)
 • realia (znajomość etykiety dnia codziennego) czas - 30 min.
 • znajomość wydarzeń (kulturalnych, historycznych, geograficznych, socjalnych) bieżących i przeszłych. Czas - 30 min.

Uwaga!  Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać wynik 65 - 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu.  Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części - można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości

EGZAMIN POROGOWYJ UROWIEŃ

to jest "Rosyjski na co dzień"

Czym jest egzamin Porogowyj Urowień?

 • Poziom egzaminu odpowiada międzynarodowemu poziomowi B1 (średniozaawansowany) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy.
  • Znajomość języka na omawianym poziomie pozwala na:
  • funkcjonowanie w warunkach życia codziennego kraju uczonego języka (dworzec, lotnisko, ulica, instytucje, sklepy,)
  • podejmowanie sprawnej komunikacji międzyludzkiej
  • wykonywanie zadań związanych z działalnością zawodową (formalne i nieformalne spotkania, korespondencja służbowa i prywatna, rezerwacja w hotelu, itp.);
  • korzystanie z Internetu, rosyjskich czasopism, książek;

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzaminy przeprowadzane są w Instytucie Puszkina w Moskwie oraz w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych w Rosji i Europie, także w Polsce, np. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie i Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Egzamin odbywa się 2 razy w roku w formie testu - w sesji zimowej (styczeń) i letniej (czerwiec)

Jak wygląda egzamin?

Egzamin Porogowyj Urowień trwa dwa dni i składa się z następujących części:

 • czytanie ze zrozumieniem (45 min.)
 • sprawdzian pisemny (45 min.)
 • sprawdzian z gramatyki i leksyki (45 min.)
 • rozumienie ze słuchu (25 min.)
 • konwersacja (15 min.- przygotowanie, 15 min.- rozmowa).

Uwaga!  Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać wynik 65 - 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu.

Kurs dostępny w językach:

rosyjski
rosyjski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij