Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / FCE

FCE

Czym są egzaminy FCE?

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych gzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu FCE odpowiada międzynarodowemu poziomowi B2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.

Do czego przydaje się certyfikat FCE?

 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Daty egzaminów FCE są ustalane odgórnie i nie ma możliwości dodatkowego terminu.
W Polsce są dwie sesje egzaminu FCE - w czerwcu i grudniu.
Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się naprzełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wyglądają egzaminy FCE?

Egzamin FCE składa się z 4 części:

1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 15 min) składa się z siedmiu części i 52 pytań, typy zadań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
 • uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • przekształcanie fraz.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1,2,3,7 przyznawany jest 1 punkt, w części 4 do 2 punków, w części 5, 6 - 2 punkty.

2. Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe - esej (140-190 słów);
 • kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub e-mail na jeden z trzech tematów.

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie zdań;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
 • test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

4. Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Jaka jest skala ocen?

 • 180-190 pkt - ocena A - poz. C1 wg Rady Europy
 • 173-179 - ocena B - poz. B2 wg Rady Europy
 • 160-172 - ocena C - poz. B2 wg Rady Europy
 • 140-159 - poz. B1 wg. Rady Europy

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij