Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / IELTS

IELTS

Czym jest egzamin IELTS?

 • IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.
 • IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).
 • IELTS sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Do czego przydaje się certyfikat?  

 • IELTS jest honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Pełną listę instytucji uznających egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org
 • IELTS jest respektowany przez instytucje edukacyjne na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 1050 w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
 • IELTS jest uznawany przez agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie.
 • IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
 • IELTS (4 i więcej punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających się o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
 • IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce

Kiedy odbywa się egzamin?

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie. Jest też możliwość przeprowadzenia testu w innym miejscu dla grup zorganizowanych (np. jeśli instytucja chce przetestować grupę swoich pracowników czy studentów).

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Wyniki egzaminu są dostępne on-line 13-go dnia od daty egzaminu.

Jak wygląda egzamin IELTS?

Egzamin  IELTS składa się z czterech części: Listening, Reading, Writing, Speaking. Wszyscy kandydaci, niezależnie od wybranego modułu, zdają takie same części Listening i Speaking. Rozróżnienie na moduły dotyczy natomiast części Reading i Writing.

Jaka jest skala ocen?

Na IELTS Test Report form składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów) a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom, których opis znajdziesz poniżej:

9 - Expert User
Biegle posługuje się językiem. Używa adekwatnych i właściwych zwrotów. Mówi płynnie i z pełnym zrozumieniem.

8 - Very Good User
Biegle posługuje się językiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekstów może pojawić się w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowaną, szczegółową argumentacją.

7 - Good User
Posługuje się językiem z drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami i błędami. Ogólnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 - Competent User
Efektywnie posługuje siê językiem, pomimo drobnych błędów i pomyłek. Używa i rozumie dość trudne zwroty, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

5 - Modest User
Częściowa znajomość języka. Mimo wielu błędów w większości sytuacji nie ma problemów ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzić rozmowę na podstawowe, znane sobie tematy.

4 - Limited User
Posiada podstawową znajomość języka. Często ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie używać bardziej skomplikowanych zwrotów.

3 - Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo ogólne i dotyczące sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo często niepełna, przerywana.

2 - Intermittent User
Komunikacja w języku angielskim prawie niemożliwa, poza informacjami podstawowymi i przy użyciu pojedynczych słów i krótkich zwrotów w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudności w zrozumieniu języka mówionego i pisanego.

1 - Non User
Nie jest w stanie posługiwać się językiem angielskim, poza kilkoma pojedynczymi słowami.

0 - Did not attempt the test
Brak informacji na temat umiejętności kandydata.

IELTS w skali Rady Europy:

IELTS RADA EUROPY CAMBRIDGE ESOL
8.5- 9.0

C2

CPE
7.0- 8.0 C1 CAE/BEC Higher
5.5- 6.5 B2 FCE/BEC Vantage
4.0- 5.0 B1 PET/BEC Preliminary
2.5- 3.5 A2  

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij