Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy

Egzaminy dostępne dla kursów: Kursy dla dzieci I-II klasa

angielski
angielski
KET

Czym jest egzamin KET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci KET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin KET zdaje około 40 000 osób rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 250 godzin.

Egzamin KET ważny jest bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin KET odbywa się jeden raz w roku - w maju.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Jak wyglądają egzaminy KET?

 1. Egzamin składa się z trzech części - PAPERS
 2. Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 10 min, 50% całej punktacji. Reading składa się z 5-7 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów, Writing, w zależności od poziomu, składa się z 2-3 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.
 3. Listening - (Paper 2) - ok. 30 min., 25 punktów - składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.
 4. Speaking - ( Paper 3) - od 8 do 10 min, 25 punktów - w tej cześci standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min.
PET

Czym jest egzamin  PET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci PET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin PET zdaje około 80 000 osób rocznie w ponad 80 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin. 

Egzamin PET ważny jest bezterminowo.

Kto ocenia egzamin?

Część ustna egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin PET odbywa się dwa razy w roku - w maju i listopadzie.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Jak wyglądają egzaminy PET?

Egzamin składa się z trzech części - PAPERS

 1. Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 30 min., 60 punktów - Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu "prawda czy fałsz". Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.
 2. Listening - (Paper 2) - 30 min., 25 punktów; składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.
 3. Speaking - ( Paper 3) - od 10 do 12 min., 25 punktów; w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami.
EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL dla DZIECI
STARTERS

Jak wygląda egzamin?

Egzamin STARTERS

Cały egzamin trwa 45 minut i składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 20 minut, obejmuje 4 zadania, można uzyskać 20 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • regowanie na instrukcje,
 • zaznacznie pozycji przedmiotów,
 • zrozumienie i zapisywanie numerów i nazw,
 • zaznaczenie właściwych opcji po wysłuchaniu dialogu.

READING & WRITING TEST (Czytanie i pisanie), trwa 20 minut, obejmiuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • czytanie krótkich zdań i wybieranie zdań prawdziwych i fałszywych,
 • czytanie jednozdaniowych opisów obrazka i udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • uzupełnianie luk w krótkim tekście,
 • uzupełnianie odpowiedzi do historyjek obrazkowych.

SPEAKING (Mówienie), trwa 3-5 minut, obejmuje 5 zadań.

Oczekiwane umiejętności:

 - rozumienie i poprawne wykonywanie instrukcji dotczących:

 • wskazywania właściwej części obrazka,
 • umieszczenia obrazków na większej ilustracji,
 • udzielenia krótkich odpowiedzi dotyczących ilustacji,
 • udzielenie informacji na swój temat.
MOVERS

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin MOVERS

Cały egzamin trwa 65 minut i składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • rozumienie nazw i opisów,
 • uzupełnianie luk w teście (znajomość liczb, umiejętności literowania)
 • wybieranie właściwej odpowiedzi po wysłuchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 30 minut, obejmiuje 6 zadań, łącznie można uzyskać 40 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • zrozumienie krótkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania krótkich odpowiedzi na pytanie związane z obrazkiem,
 • uzupełnienie luk w teście podanymi słówkami,
 • czytanie historyjek i uzupełnianie luk w tekście,
 • uzupełnienie luk w tekście poprawną formą gramatyczną (z trzech możliwych do wyboru).

SPEAKING (Mówienie), trwa 5-7 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiejętności:

 • opisywanie obrazków i znajdowanie różnic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazków,
 • wybieranie ilustracji różnej od pozostałych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.
FLYERS

Jak wygląda egzamin?

Egzamin FLYERS

Cały egzamin trwa 75 minut i  składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • rozumienie nazw i opisów,
 • uzupełnianie luk w teście (znajomość liczb, umiejętności literowania)
 • wybieranie właściwej odpowiedzi po wysłuchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 40 minut, obejmiuje 7 zadań, łącznie można uzyskać 50 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • zrozumienie krótkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania krótkich odpowiedzi na pytanie związane z obrazkiem,
 • uzupełnienie luk w teście podanymi słówkami,
 • czytanie historyjek i uzupełnianie luk w tekście,
 • uzupełnienie luk w tekście poprawną formą gramatyczną (z trzech możliwych do wyboru).

SPEAKING (Mówienie), trwa 7-9 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiejętności:

 • opisywanie obrazków i znajdowanie różnic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazków,
 • wybieranie ilustracji różnej od pozostałych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.
Powrót
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij