Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy

Egzaminy dostępne dla kursów: Kursy dla dzieci I-II klasa

niemiecki
niemiecki
EGZAMINY Goethe-Institut
FIT IN DEUTSCH 1 (FIT 1)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin FIT 1?

 • Jest międzynarodowym egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 - 16 lat.
 • Dokumentuje on zamknięcie procesu uczenia się języka niemieckiego na poziomie A1 według wytycznych Rady Europy.
 • Treściowo i formalnie egzamin dostosowany jest do potrzeb młodocianego odbiorcy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi komunikować się w prostych i podstawowych sytuacjach dnia codziennego poprzez ustne i pisemne formułowanie swoich wypowiedzi.

Jak wygląda egzamin?

Fit in Deutsch 1 składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego (maksymalnie 6 osób).

Egzamin pisemny trwa łącznie 60 min. i obejmuje następujące części:

1. Słuchanie - trwa ok. 20 min. i składa się z dwóch części, podczas których uczestnik powinien wykazać się umiejętnością detalicznego i selektywnego słuchania.

2. Czytanie - trwa 20 min. i obejmuje krótkie, wspomagane obrazkami, teksty z gazet młodzieżowych, po przeczytaniu których sprawdzane jest rozumienie globalne, selektywne i detaliczne.

3. Pisanie - trwa 20 min. podczas których uczestnik powinien sformułować prostą wypowiedź pisemną, minimum 30 słów, jako reakcje na otrzymaną korespondencję. Początek wypowiedzi jest już podany.

4. Egzamin ustny - jest egzaminem grupowym z maksymalnie 6 uczestnikami i trwa 15 min: Wypowiedź ustna składa się z trzech części: przedstawienia się, sformułowania pytania i odpowiedzi zgodnie z wylosowanym tematem, sformułowania prośby lub żądania zgodnie z wylosowanym tematem.

FIT IN DEUTSCH 2 (FIT 2)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin FIT 1?

 • Jest międzynarodowym egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 - 16 lat.
 • Dokumentuje on zamknięcie procesu uczenia się języka niemieckiego na poziomie A1 według wytycznych Rady Europy.
 • Treściowo i formalnie egzamin dostosowany jest do potrzeb młodocianego odbiorcy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi komunikować się w prostych i podstawowych sytuacjach dnia codziennego poprzez ustne i pisemne formułowanie swoich wypowiedzi.

Jak wygląda egzamin?

Fit in Deutsch 1 składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego (maksymalnie 6 osób).

Egzamin pisemny trwa łącznie 60 min. i obejmuje następujące części:

1. Słuchanie - trwa ok. 20 min. i składa się z dwóch części, podczas których uczestnik powinien wykazać się umiejętnością detalicznego i selektywnego słuchania.

2. Czytanie - trwa 20 min. i obejmuje krótkie, wspomagane obrazkami, teksty z gazet młodzieżowych, po przeczytaniu których sprawdzane jest rozumienie globalne, selektywne i detaliczne.

3. Pisanie - trwa 20 min. podczas których uczestnik powinien sformułować prostą wypowiedź pisemną, minimum 30 słów, jako reakcje na otrzymaną korespondencję. Początek wypowiedzi jest już podany.

4. Egzamin ustny - jest egzaminem grupowym z maksymalnie 6 uczestnikami i trwa 15 min: Wypowiedź ustna składa się z trzech części: przedstawienia się, sformułowania pytania i odpowiedzi zgodnie z wylosowanym tematem, sformułowania prośby lub żądania zgodnie z wylosowanym tematem.

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZDj)

Egzaminy Instytutu Goethego

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

Czym jest egzamin ZDfB?

 • Należy znać język na poziomie świadectwa "Zertifikat Deutsch" słownictwo i tematyka zaczerpnięte z życia codziennego - w mowie i w piśmie oraz słownictwo zawodowe związane tematycznie z wykonywaną pracą zawodową.
 • Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w działalności zawodowej, w tym korespondencja ogólna i związana z przedsiębiorstwem umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych na tematy zawodowe.
 • Uzyskane świadectwo potwierdza kompetencje językowe niezbędne przy posługiwaniu się językiem niemieckim w sprawach ogólnych i zawodowych, na tym samym znacznie zwiększa szanse na rynku pracy.

Do czego przydaje się Certyfikat ZD?

 • Świadectwo honorowane przez Urząd Służby Cywilnej.
 • Dyplom Zertifikat Deutsch für den Beruf jest znany i ceniony przez pracodawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym z zakresu ekonomii i gospodarki.

Jak wygląda egzamin?

1. Część gramatyczno-leksykalna (30 min)
• zadania substytucyjne i wyboru
• korekta krótkiego listu

2. Rozumienie tekstu czytanego (40 min) - 3 zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego

3. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min)
• rozmowa telefoniczna
• scenki sytuacyjne
• audycja w radiu

4. Korespondencja (60 min)
• redagowanie listu metodą porządkowania gotowych elementów leksykalnych i składniowych
• redagowanie listu wg. podanych punktów

5. Egzamin ustny (20 min), składa się z:
• prezentacja własnej osoby ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej - ok. 7 min.
• przedstawienie wykresu i jego omówienie - 5 min.
• inscenizacja – rozmowa służbowa – 8 min.

Powrót
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij