Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / TELC

TELC

TELC

The European Language Certificates, to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków, testujący kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Telc English A2 (odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

Jak wygląda egzamin TELC A2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, czas 15 min., maksymalna punktacja - 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min., można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min., 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, (np. kartka pocztowa z uwzględnieniem co najmniej 3 z kilku podanych elementów treści),  trwa 15 min., maksymalna punktacja - 12 pkt.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa 10 minut i składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie sie nawzajem - 3 pkt.
 2. Wymiana informacji - 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat - 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej.

Telc English B1 (odpowiada poziomowi Rady Europy B1) - poziom średniozaawansowany

Jak wygląda egzamin TELC B1 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45min, maksymalna ilość punktów - 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45min, maksymalna ilość punktów - 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), obejmuje trzy zadania,czas 15 min, ilość punktów 75:

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Telc English B2 (odpowiada poziomowi Rady Europy B2) - poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin TELC B2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie - 75 pkt, czas części pisemnej to 90 min. na czytanie i gramatykę oraz ok.50-60 min. na sluchanie i list (pomiędzy tymi częściami jest 20 min.przerwa)
 2. Test leksykalno-gramatyczny - 30 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 4. Pisanie listu, czas 30 min., punktacja - 45

CZĘŚĆ USTNA - obejmuje trzy zadania (egzamin ustny zdaje się w parach lub wyjątkowo w 3 osoby), całość trwa około 15 min., można uzyskać 75 pkt:

 1. Prezentacja przygotownego wcześniej materiału.
 2. Dyskusja.
 3. Wspólne rozwiązywanie zadania / problemu.

Uwaga! Aby pomyślnie zdać egzamin, kondydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt.), jak i w custnej

Telc English B2 Business (odpowiada poziomowi Rady Europy B2)- poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin TELC B2 Business ?

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, trwa 60 min., maksymalna punktacja: 20 pkt.
 2. Pisanie, czas 60 min., do zdobycia 25 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min., punktacja: 20 pkt.
 4. Gramatyka i leksyka, czas 30 min, maksymalna ilość punktów: 10.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa około 16 minut, maksymalna punktacja - 25 pkt.

 1. Prezentacja przygotowanego wcześniej opisu lub wyjaśnienia.
 2. Dyskusja  na zadany temat (wyrażanie własnych opinii z uzasadnieniem).
 3. Uzgodnienie wspólonego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

Telc English B1 Business (odpowiada poziomowi Rady Europy B1) - poziom średniozaawansowany.

Egzamin o identycznej strukturze jak Telc English B1 z uwzględnieniem słownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

Jak wygląda egzamin TELC B1 Business ?
CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilość punktów 75

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie,
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat
  • wymiana poglądów
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij