Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Hiszpański / TELC – The European Language Certificates

TELC – The European Language Certificates

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Certificado de Espanol (odpowiada poziomowi Rady Europy B1)

poziom średniozaawansowany

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45

CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, maksymalna ilość punktów - 75

 1. Kominukacja w sytuacjach dotyczących życia codziennego.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Obecinie wprowadzono również egzaminy TELC A2 ESCUELA i TELC B1 ESCUELA, przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Są to certyfikaty, które powstały z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby zdobyć dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomach A2 oraz B1. Forma egzaminu jest taka sama jak TELC A2 i TELC B1, natomiast tematyka bliższa zainteresowaniom młodzieży.

Espanol Nivel Elemental (odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

poziom podstawowy wyższy

CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, około 15 min., można uzyskać 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie na rozumienie, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, trwa 15 min, maksymalna punktacja - 12.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), trwa 10 min, składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie się nawzajem, można otrzymać 3 pkt.
 2. Wymiana informacji, punktacja - 12.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat - 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Kurs dostępny w językach:

hiszpański
hiszpański

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij