Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Francuski / TELC

TELC

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Français Niveau Elementaire ( odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

poziom podstawowy wyższy

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Leksyka i gramatyka, około 15 min., można uzyskać 13 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 4. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 5. Pisanie, trwa 15 min, maksymalna liczba punktów: 12 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana iw parach), trwa 10 min, składa się z trzech zadań:
 7. Poznawanie się nawzajem, można otrzymać 3 pkt.
 8. Wymiana informacji, maksymalnie 12 pkt.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na dany temat, 12 pkt. do uzyskania.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Certificat de Français B1 (odpowiada poziomowi Rady Europy B1)

poziom średniozaawansowany

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30.
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu, czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, ilość punktów 75:
 7. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 8. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Certificat de Français B2 (odpowiada poziomowi Rady Europy B2)

poziom średniozaawansowany wyższy

Jak wygląda egzamin?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny, maksymalna i1 lość punktów - 30 (Zadanie 1 i 2 trwa łącznie 90 min.)
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu, czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, ilość punktów 75:
 7. Prezentacja wcześniej przygotowanego materiału.
 8. Dyskusja.
 9. Wspólne rozwiązywanie zadania/problemu.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Telc Français pour la Profession

poziom średniozaawansowany Egzamin o takiej samej strukturze jak TELC B1 z uwzględnieniem słownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

Kurs dostępny w językach:

francuski
francuski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij