Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Angielski / TOLES

TOLES

Czym jest egzamin TOLES?

 • TOLES jest to unikalny egzamin w zakresie angielskiego języka prawniczego. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony firm i instytucji prawniczych, prawników i studentów prawa. Ma za zadanie precyzyjną ocenę umiejętności posługiwania się współczesnym angielskim językiem prawniczym.
 • TOLES został opracowany przez specjalistów z dziedziny prawa mających także doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego. Jest rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji z firmami i instytucjami prawniczymi i poddawany jest nieustannym uaktualnieniom, a zatem odzwierciedla ciągłe zmiany, które następują w zawodzie prawniczym.
 • Egzaminy TOLES istnieją na trzech poziomach: TOLES Foundation, TOLES Higher i TOLES Advanced.
  • TOLES Foundation to egzamin na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy
  • TOLES Higher to egzamin na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy
  • TOLES Advanced to egzamin na poziomie B2-C1 w skali Rady Europy
 • Testy umożliwiają prawnikom i studentom prawa udokumentowanie ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykonywaniu codziennych czynności prawniczych, wynikających z pracy w instytucji prawniczej lub studiowania na wydziale prawa w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Zadania egzaminacyjne mają charakter praktyczny i sprawdzają znajomość współczesnego języka prawniczego.
 • Przedmiotem egzaminu nie jest znajomość prawa brytyjskiego lub amerykańskiego!
 • Język i terminologia, których znajomość wymagana jest na egzaminie stosowane są powszechnie w transakcjach handlowych na współczesnym rynku globalnym.

Do czego przydaje się certyfikat TOLES?

 • Pozwala ocenić Ci Twoje bieżące umiejętności w zakresie Legal English.
 • Możesz używać go jako miernika Twoich postępów - można zdawać go wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami.
 • Dołączenie certyfikatu do CV pozwala Ci udokumentować Twoje umiejętności przyszłym lub aktualnym pracodawcom jest to dowód Twojego rozwoju zawodowego.
 • Egzamin TOLES Advanced umożliwia rozpoczęcie studiów prawniczych w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych lub odbywanie praktyki zawodowej za granicą.
 • Studenci UMCS na podstawie zdanego egzaminu TOLES mogą być zwolnieni z egzaminów końcowych i zaliczeń na lektoratach języka angielskiego.

Kto ocenia egzamin?

Egzaminy TOLES są obecnie oceniane przez niezależnych specjalistów, aby umiejscowić je na skali ALTE zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzaminy TOLES można zdawać dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu.

Kiedy zdający otrzyma dyplom?

Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 6 tygodni.

Jak wyglądają egzaminy TOLES?

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach:

 • TOLES Foundation (poziom A2-B1 Rady Europy): czytanie i pisanie - 1 godzina 30 minut;
 • TOLES Higher (poziom B1-B2 Rady Europy): czytanie i pisanie - 1 godzina 30 minut, słuchanie - 30 minut;
 • TOLES Advanced (poziom B2-C2 Rady Europy): czytanie i pisanie - 2 godziny.

TOLES Foundation

Czym jest egzamin TOLES Foundation?
 • TOLES Foundation jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Foundation ma za zadanie udokumentować, co może osiągnąć kandydat po około 60 - godzinnym kursie języka angielskiego w specyficznie prawniczym kontekście.
 • Jest odpowiedni dla studentów, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie prawnicze, a ich znajomość dokumentów prawnych w języku angielskim jest ograniczona.
 • Może być postrzegany jako cel sam w sobie bądź  jako wskazówka czy student jest wystarczająco przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach odpowiednich do TOLES Higher.
 • Jeśli postrzegany jest jako cel sam w sobie, student, który osiągnął najwyższą punktację ( 81-100 punktów) posiada wystarczające umiejętności językowe konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności prawniczych w języku angielskim, ale nie jest jeszcze przygotowany do samodzielnej pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi lub do prowadzenia poważnych rozmów prawniczych.

Wymagania:

Egzamin TOLES Foundation wymaga podstawowej wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego słownictwa prawniczego ( z wyłączeniem terminologii kryminalnej, większość słownictwa pochodzi z języka kontraktów i prawa handlowego).
 • Stylu formalnego języka pisanego ( z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych).
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • Użycia formuł prawniczych.
 • Użycia kolokacji prawniczych.

Jak wygląda egzamin TOLES Foundation ?

Egzamin TOLES Foundation trwa 90 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie - sprawdza:  znajomość i właściwe użycie słownictwa prawniczego w kontekście podstawowych tekstów i sytuacji prawniczych.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:

 • 81-100 - Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 61-80 -  Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60 -  Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40 -  Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TOLES Advanced

Czym jest egzamin TOLES Advanced?
 • TOLES Advanced jest egzaminem potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Advanced jest przeznaczony dla kandydatów , którzy ukończyli zaawansowany kurs języka angielskiego dla prawników I mają pewne doświadczenie pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi w języku angielskim, czy to na kursie przygotowawczym czy też w miejscu pracy.
 • Egzamin TOLES może być traktowany jako cel sam w sobie lub jako narzędzie prowadzące do biegłości w języku prawniczym.

Wymagania:

   Egzamin TOLES Advanced nie wymaga szczegółowej znajomości prawa Amerykańskiego bądź angielskiego. Wymagana jest natomiast znajomość słownictwa i umiejętność zastosowania właściwych struktur w następujących dziedzinach:

 • Słownictwo typowe dla systemu prawnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • Styl formalnego języka angielskiego pisanego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sporządzania dokumentów.
 • Język kontraktów i umów.
 • Język listów prawniczych.
 • Język mówiony w typowych sytuacjach prawniczych ( z uwzględnieniem użycia idiomów).
 • Komunikacja e-mailowa.
 • Język negocjacji.
 • Kolokacje prawnicze.
 • Właściwe użycie przyimków.

Jak wygląda egzamin TOLES Advanced ?

Egzamin TOLES Advanced trwa 120 minut i obejmuje:

 • Pisanie i Czytanie - sprawdzana jest znajomość i właściwe użycie słownictwa prawniczego, prawidłowe użycie kolokacji prawniczych, umiejętność pisania listów w zakresie słownictwa w systemie języka prawniczego oraz stylu korespondencji prawniczej, podstawowe umiejętności sporządzania dokumentów prawniczych.

  Na tym poziomie nie sprawdza się umiejętności Słuchania na rozumienie ani Mówienia, ponieważ firmy prawnicze testują je bezpośrednio podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 - 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD (451-500) - doskonała
 • ORANGE (401-450) - bardzo dobra
 • RED (301-400) - dobra
 • PURPLE (201-300) - zadowalająca
 • BLUE (101-200) -  bliska zadowalającej
 • GREEN (0 -100) - podstawowa

TOLES Higher

Czym jest egzamin TOLES Higher?
 • TOLES Higher jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy.
 • Może być postrzegany jako cel sam w sobie bądź  jako wskazówka czy student jest wystarczająco przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach odpowiednich do TOLES Higher.

Wymagania:

Egzamin TOLES Higher wymaga wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego słownictwa prawniczego
 • Stylu formalnego języka pisanego ( z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych).
 • Stylu języka mówionego w kontekstach prawniczych
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • Użycia formuł prawniczych.
 • Użycia kolokacji prawniczych.
 • Podstawowych umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów prawniczych.
 • Umiejętności słuchania w celu zrozumienia ogólnego sensu rozmowy ( listening for gist).
 • Umiejętności słuchania w celu zidentyfikowania specyficznych informacji ( listening for specific vocabulary).

Jak wygląda egzamin TOLES Higher ?

Egzamin TOLES Higher trwa 120 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie - sprawdza: znajomość oraz właściwe użycie słownictwa prawniczego, właściwe użycie kolokacji prawniczych, pisanie listów oraz korespondencji prawniczych, podstawowa umiejętność sporządzania dokumentów prawniczych, czas: 90 minut.
 • Słuchanie - sprawdza: umiejętność słuchania w celu zrozumienia ogólnego sensu rozmowy oraz zidentyfikowania konkretnych informacji, czas: 30 minut.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:
81-100 - Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
61-80 - Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
41-60 - Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
0-40 - Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie TOLES Advanced

Kurs dostępny w językach:

angielski
angielski

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij