Znajdujesz się tutaj: Szkoła językowa Columbus / Egzaminy / Włoski

Włoski

TELC - The European Language Certificates to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków testujących kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

Czym są egzaminy TELC?

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność - egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych - już ponad 3 000 w Europie!

Do czego przydaje się certyfikat TELC?

 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców - krajowych i zagranicznych - daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.

Kto ocenia egzamin TELC?

 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 - 10 tygodni od daty egzaminu.

Jak wyglądają egzaminy TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Certificato d`Italiano B1 (odpowiada poziomowi Rady Europy B1)

poziom średniozaawansowany

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów - 30.
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilość punktów 75:
 7. Komunikacja w sytuacjach dot. życia codziennego
 8. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Italiano Livello Elementare ( odpowiada poziomowi Rady Europy A2)

poziom podstawowy wyższy

 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Laksyka i gramatyka, około 15 min, można uzyskać 13 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 4. Czytanie na rozumienie, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 5. Pisanie, około 15 min, maksymalna punktacja - 12 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), trwa 10 minut składa się z trzech zadań zadań:
 7. Poznawanie się nawzajem, 3 pkt.
 8. Wymiana informacji, do uzyskania 12 pkt.
 9. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat, maksymalna punktacja - 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

Certificato d`Italiano B2 (odpowiada poziomowi Rady Europy B2)

poziom średniozaawansowany wyższy
 1. CZĘŚĆ PISEMNA - składa się z czterech zadań:
 2. Czytanie ze zrozumieniem, maksymalna ilość punktów - 75.
 3. Test leksykalno-gramatyczny, maksymalna ilość punktów - 30. Zadanie 1 i 2 trwa łącznie 90 min.
 4. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min, maksymalna ilość punktów - 75.
 5. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.
 6. CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilość punktów 75:
 7. Prezentacja przygotowanego wcześniej materiału.
 8. Dyskusja.
 9. Wspólne rozwiązywanie zadania/problemu.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

EGZAMINY INSTYTUTU WŁOSKIEGO
CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera egzamin opracowany i organizowany przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym.

Czym są egzaminy CILS?  

 • CILS to egzaminy sprawdzające znajomość języka włoskiego, przeznaczone dla osób, których językiem ojczystym nie jest włoski.
 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie wystawia Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie.
 • CILS posiada autoryzację włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • Do egzaminów CILS można podchodzić na Universita per Stranieri di Siena, w wybranych miastach we Włoszech oraz we Włoskich Instytutach Kulturalnych.
 • Egzamin ten obejmuje 4 poziomy kompetencji językowej:
  • CILS 1 - odpowiada poziomowi B1 ( Threshold) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy
  • CILS 2 - odpowiada poziomowi B2 ( Vantage) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy
  • CILS 3 - odpowiada poziomowi C1( Effective Operational Proficiency ) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy
  • CILS 4 - odpowiada poziomowi C2 ( Mastery) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy
 • Egzamin CILS odbywa się dwa razy w roku, w pierwszych dniach czerwca i w\r\npierwszych dniach grudnia.
 • Do egzaminu na wyższych poziomach zaawansowania można przystępować bez\r\npotrzeby wcześniejszego zaliczenia poziomów niższych.

Do czego przydaje się dyplom CILS?  

 • Egzaminy CILS na poziomach 2-4 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.
 • CILS na poziomie 4 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.
 • Egzaminy CILS są oficjalnie uznanymi egzaminami z języka włoskiego. 

Jak wygląda egzamin CILS?

Testy CILS składają się z 5 części:

 1. rozumienie ze słuchu,
 2. czytanie,
 3. mówienie,
 4. pisanie,
 5. znajomość słownictwa i gramatyki.

Uwaga! Kandydaci muszą zaliczyć wszystkie części egzaminu.

CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana oficjalne egzaminy z języka włoskiego jako języka obcego, opracowane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii, (Universita per Stranieri di Perugia). CELI przeprowadzane są na 5 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami kompetencji językowej ALTE - Association of Language Testers in Europe.

Czym są egzaminy CELI?

 • CELI to egzaminy sprawdzające znajomość języka włoskiego, przeznaczone dla osób, których językiem ojczystym nie jest włoski.
 • Egzaminy CELI są ustanowione i opracowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
 • Do egzaminów CELI można przystępować we Włoskich Instytutach Kulturalnych, ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne lub przez Universita per Stranieri di Perugia.
 • Egzaminy są przeprowadzane dwa razy w roku: w czerwcu i listopadzie.
 • Wyniki egzaminów znane są po 3 miesiącach
 • Egzaminy CELI sprawdzają znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania.

Do czego przydaje się dyplom CELI?  

 • Egzaminy CELI na poziomach 2-4 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.
 • CELI na poziomie 4 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.
 • Egzaminy CELI są oficjalnie uznanymi egzaminami z języka włoskiego.

Jak wygląda egzamin CELI?

 • CELI 1 poziom A2 (Waystage) w skali ocen opracowanej przez Radę Europy.
  Kandydaci powinni porozumiewać się po włosku w standardowych sytuacjach z życia codziennego. Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienia.
 • CELI 2 poziom B1 (Threshold) w skali ocen opracowanej przez Radę Europy.
  Kandydaci powinni porozumiewać się po włosku w większości codziennych i społecznych sytuacji. Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienia.
 • CELI 3 poziom B2 (Vantage ) w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Kandydaci powinni wykazać się szeroką znajomością gramatyki i słownictwa oraz  porozumiewać się po włosku w większości skomplikowanych sytuacji. Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).
 • CELI 4 poziom C1 (Effective Operational Proficiency) poziom B2 (Vantage ) w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego na poziomie wymaganym do podjęcia studiów lub pracy. Egzamin ten uznawany jest zarówno przez włoskie uniwersytety, jak i pracodawców. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością  porozumiewania się po włosku we wszystkich społecznych sytuacjach oraz  wypowiadać się na temat związane z ich zainteresowaniami. Test składa się  z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury  (znajomość gramatyki i słownictwa).
 • CELI 5 poziom C2 (Mastery ) w skali ocen opracowanej przez Radę Europy.
  Potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewania się po włosku w każdej sytuacji w każdym kontekście (także zawodowym). Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa)

Oceny: Kandydaci przystępujący do egzaminu CELI 1 otrzymują jedną z dwóch ocen: "zaliczony" lub "nie zaliczony". Na pozostałych poziomach (CELI 2, 3, 4, 5) egzamin jest zaliczony, gdy kandydat otrzyma ocenę A, B, lub C.

CIC - Certificato Dell' Italiano Commerciale Certyfikat Handlowego Języka Włoskiego, egzaminy potwierdzają znajomość języka włoskiego dla biznesu, przeprowadzane na dwóch poziomach zaawansowania: B1 oraz C1

CIC (Certificato Dell' Italiano Commerciale - Certyfikat Handlowego Języka Włoskiego)

 • Podobnie jak egzaminy CELI, egzaminy CIC są opracowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
 • Egzaminy CIC potwierdzają znajomość języka włoskiego dla biznesu.
 • Egzaminy CIC przeprowadzane są na 2 poziomach zaawansowania:

CIC I (CIC INTERMEDIO - odpowiada poziomowi B1 wg opisu kształcenia Rady Europy)
CIC A (CIC AVANZATO -  odpowiada poziomowi C1 wg opisu kształcenia Rady Europy)

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel.: 604165878
Banery
Szkoła językowa Columbus
Copyright © Szkoła językowa Columbus - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij